ბილეფელდ-ბრაქვედეს სასჯელაღსრულების დაწესებულება პატიმრებს, რომლებიც სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის 119-ე მუხლის 1-ლი პუნქტის თანახმად არ ექვემდებარებიან შეზღუდვებს, სთავაზობს ვიდეოზარების განხორციელების შესაძლებლობას სკაიპის მეშვეობით.

ვიდეოზარის პირველად განხორციელებამდე საჭიროა გაარკვიოთ, თუ რა ურთიერთობაშია პატიმარი თქვენთან.

  1. წერილობით უნდა დაეთანხმოთ ვიდეოზარების მოხმარების პირობებს (დანართი 2) და ხელი მოაწეროთ თანხმობის დეკლარაციას (დანართი 3). ეს დოკუმენტები შეგიძლიათ ჩამოტვირთოთ ვებგვერდიდან. გთხოვთ, პატიმარს გაუგზავნოთ ხელმოწერილი თანხმობის დეკლარაცია (დანართი 3) და თქვენი პირადობის მოწმობის ასლი.
  2. ამის შემდეგ პატიმარი ამ დოკუმენტებს, თავის ვიდეოზარებზე დაშვების განაცხადთან ერთად, წარუდგენს განყოფილების თანამშრომლებს.
  3. განაცხადი განიხილება დაწესებულების უსაფრთხოების და მარეგულირებელი საკითხების, ასევე მოთხოვნილი კონტაქტების გათვალისწინებით. დაშვების შესახებ გადაწყვეტილება მიიღება აღმასრულებელ კონფერენციაზე / ოფიციალურ შეხვედრამდე. შემდეგ პატიმარს აცნობებენ შედეგს.
  4. ნებართვის შემდეგ, ვიდეოზარებით სარგებლობა შეიძლება თვეში ერთხელ. თქვენ შეგიძლიათ დარეკოთ ნომერზე
    +49 521 4896-230
    ვიდეოზარებზე შესაბამისი შეხვედრის დასანიშნად.
  5. თქვენს მიერ მითითებული მომხმარებლის ანგარიშით სკაიპით დაუკავშირდებით დათქმულ დროს ადგილობრივ მომხმარებელს "Bi-Bra2020". განყოფილების თანამშრომლების თხოვნით, თქვენი პირადობის მოწმობა ვებკამერაში უნდა გამოაჩინოთ ვინაობის გადასამოწმებლად. ამის შემდეგ დაამყარებთ კავშირს პატიმართან და შესაძლებელი გახდება ვიდეოზარის განხორციელება.