Wirus koronowy

Ze względu na utrzymującą się wysoką liczbę zakażeń Ministerstwo Sprawiedliwości Kraju Nadrenii Północnej-Westfalii ograniczyło odtąd liczbę wizyt w taki sposób, że w jednej wizycie może uczestniczyć tylko 1 osoba.
Towarzystwo niepełnoletnich dzieci jest dozwolone, jeśli jest to konieczne ze względu na brak placówek opieki nad dziećmi.

Jednak aby zapewnić ochronę przed infekcją, wizyta może odbyć się tylko pod bardzo restrykcyjnymi warunkami.

Czas odwiedzin dla odwiedzin prywatnych

Dzień tygodniaGodzina
Poniedziałek: Widzenia prywatne się nie odbywają
 Wtorek: 10:00 – 11:00, 12:30 – 17:30
Środa, Czwartek, Piątek 08:00 – 11:00, 12:30 – 15:00
Sobota i Niedziela 2x w miesiącu 08:00 – 13:30

Informujemy, że widzenia zatrzymanych nie są możliwe w każdy weekend. Widzenia nie odbywają się w dni ustawowo wolne od pracy. Każda prywatna wizyta wymaga uprzedniego ustalenia terminu. Terminy można ustalać od poniedziałku do piątku w godzinach widzeń pod numerem telefonu:

0521 4896-230

Regulamin widzeń

Przed udzieleniem zgody na pierwsze widzenie należy ustalić stopień pokrewieństwa osoby przebywającej w zakładzie karnym z osobą odwiedzającą. W tym przypadku skazany musi wystąpić z wnioskiem o zasadnicze zezwolenie na korzystanie z widzeń.
Osoby, które ukończyły 16 rok życia zobowiązane są do przedstawienia dokumentu tożsamości. Osoby niepełnoletnie, które chcą skorzystać z widzeń bez opieki osób dorosłych, muszą mieć ukończone 16 lat.
Odwiedzający powinni poddać się kontroli na ok. 30 minut przed terminem. Osoby będące pod wpływem alkoholu, środków narkotycznych lub odurzających nie zostaną wpuszczone na teren jednostki. Kontrola odwiedzających obejmuje użycie wykrywacza metali i kontrolę wnoszonego bagażu. Przedmioty, jak np. kluczyki samochodowe, telefony komórkowe itp. muszą zostać pozostawione w skrytce na czas widzenia.
Osoby odwiedzające widzenia mogą wnieść do zakładu karnego maksymalnie 15,- Euro w monetach w celu zakupu wyrobów tytoniowych, słodyczy czy napojów w automatach na terenie jednostki.
Zabrania się wnoszenia ze sobą butelek po napojach do aresztu oraz wynoszenia ich poza teren jednostki.

Przedmioty, takie jak telewizor, radio, odtwarzacz DVD, pranie (ubrania tylko w plastikowych reklamówkach ze spisem zawartości oraz nazwiskiem aresztowanego) i inne rzeczy wymagają uprzedniej zgody zakładu karnego na ich wniesienie.

Osoby osadzone w zakładzie karnym

Skazani mają prawo do 4 widzeń w miesiącu po 40 minut. Planowanie widzeń zależy od skazanego.
Istnieje możliwość łączenia czasu widzenia (2x miesięcznie po 80 minut / 1x miesięcznie 160 minut).

Widzenia niepełnoletnich dzieci więźniów

W celu wspierania widzeń z niepełnoletnim dzieckiem, osobom skazanym przysługują dodatkowo 2 godziny w miesiącu na takie widzenie.
Skazany zobowiązany jest do złożenia stosownego wniosku o skorzystanie z tego typu widzenia!

Osoby przebywające w areszcie śledczym

Osoby odwiedzające zatrzymanych w areszcie śledczym muszą posiadać ważną zgodę właściwego sądu/prokuratury na widzenie. Terminy widzenia prosimy ustalać dopiero po otrzymaniu takiego zezwolenia pod w/w numerem telefonu.
Przebywający w areszcie śledczym mają prawo do 4 widzeń w miesiącu po 30 minut. Planowanie widzeń zależy od aresztowanego.

Dłuższe widzenia

W zakładzie karnym Bielefeld-Brackwede istnieje możliwość skorzystania z widzenia w formie widzenia dłuższego. W celu ustalenia terminu takiego widzenia skazany jest zobowiązany do złożenia stosownego wniosku. Zakład karny bada możliwość kwalifikacji osoby osadzonej do odbycia widzenia w takich warunkach.
W ramach kwalifikacji więźniów do odbycia widzenia w pomieszczeniach przeznaczonych do dłuższych widzeń brane są pod uwagę warunki bezpieczeństwa i porządku jednostki.
Weryfikacja możliwości odbycia dłuższego widzenia następuje na wniosek osadzonego, po 6 miesiącach pobytu w zakładzie karnym. Decyzja o zakwalifikowaniu osób odwiedzających następuje po przeprowadzeniu osobistej rozmowy.
Zgoda na widzenie w formie widzenia dłuższego może zostać udzielona zazwyczaj raz w miesiącu na ponad 3 godziny i odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach:

08:30 - 11:30 lub
12:30 - 15:30.


Rozmowy za pomoca wideotelefonii Skype

Zakład karny Bielefeld-Brackwede oferuje tutejszym skazanym oraz osobom zatrzymanym w areszcie sledczym, którzy niepodlegają ograniczeniom wg. § 119 (1) StPO, możliwość przeprowadzenia widzenia w formie rozmowy video-audio za pośrednictwem komunikatora Skype.


„Swobodna przestrzeń“- Grupa: Ojciec/Matka-Dziecko Oferta Diakonii Bielefeld w ramach współpracy z zakładem karnym

Zakład Karny Bielefeld-Brackwede i Diakonia Bielefeld oferują spotkania dla dzieci rodziców przebywających w zakładzie karnym.

Spotkania odbywają się co miesiąc w sali widzeń zakładu karnego:

Grupy Ojciec-Dziecko: w poniedziałki, w godzinach 15:30 – 18:00
Grupy Matka-Dziecko: w soboty, w godzinach 10:00 – 12:30.

Co dwa miesiące oferowane są spotkania rodzinne dla dzieci aresztowanych ojców i ich rodzin (soboty, godz. 09:30 – 12:30).

Dane konta bankowego

Bank: Postbank Hannover
IBAN Nr. DE 54 2501 0030 0279 0333 02
BIC: PBNKDEFF

Należy pamiętać o tym, aby na druku do przelewu w miejscu odbiorcy podać zakład karny Bielefeld-Brackwede (die Justizvollzugsanstalt Bielefeld-Brackwede) a dopiero w tytule przelewu podać nazwisko, datę urodzenia i ewentualnie numer więzienny osoby osadzonej.