Regulamin widzeń

Wszystkie ważne informacje dotyczące widzeń.

Zanim więźniowi wolno przyjąć odwiedziny po raz pierwszy, musi on ubiegać się o dopuszczenie do widzeń danego odwiedzającego.

Po udzieleniu pozwolenia, osoby odwiedzające mogą umówic termin widzenia w dni robocze pod numerem telefonu:

0521 4896-230

Wszystkie osoby, które mają uczestniczyć w widzeniu należy zgłosić podając ich imię i nazwisko. Nie wymienione osoby nie zostaną dopuszczone do odwiedzin.

Odwiedzający muszą mieć przy sobie ważny dokument tóżsamości. Do prywatnych widzeń dopuszczane są maksymalnie 3 osoby. Conajmniej na 30 minut przed wizytą osoby odwiedzające muszą udać się do kontroli osób odwiedzających. W ten sposób możemy zapewnić płynny przebieg odwiedzin.

Osoby pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych używek nie będą dopuszczone do widzenia. Zgodnie z Strafvollzugsgesetz (§ 19 Abs. 5 StVollzG NRW) przed widzeniem  osoby odwiedzające zostaną skontrolowane poprzez sondę metalową oraz strażnika. Poprzez tą procedurę następne w kolejności widzenia mogą się opóźnic

Godziny prywatnych widzeń

Zakład Karny Bielefeld-Brackwede oferuje następujące godziny widzeń prywatnych:

DzieńCzasy
Poniedzialek 10:00 - 11:00, 12:30 - 17:30
Wtorek 10:00 - 11:00, 12:30 - 15:30
Środa 08:00 - 11:00, 12:30 - 15:30
Czwartek 08:00 - 11:00, 12:30 - 15:30
Piątek 08:00 - 15:00, Wizyta prywatna tylko dla więźniów tymczasowo aresztowanych
Sobota 08:00 - 13:30
Niedziela 08:00 - 13:30

Prosimy o zwrócenie uwagi na to, że widzenia nie są mozliwe w każdy weekend.

à Uwaga:  jako osoba odzwiedzająca w ramach widzeń prywatnch jest się dopuszczonym do wręczenia więźniowi maksymalnie 20 € w banknotach, w celu korzystania z lokalnych automatów n napoje, słodycze oraz wyroby tytoniowe.

Prosimy mieć na względzie to, że zakup następuje za pomoca sytemu kart na chipa.

Naładownie karty (maks. 20 €) jest możliwe tylko z odpowiednimi banknotami (5 €, 10 €, 20 €). Nie ma możliwości rozmieninia banknotow na mniejsze nominały.

Więźniom nie wolno zabierać napoi do celi.

Więźniowie:

Więźniom wolno przyjmować do 4 widzeń po 40 minut w miesiącu. Plan widzeń leży w interesie osądzonych

Osoby w areszcie:

O owiedzających osoby zatrzymane w areszcie wymagane jest sędziowskie pozwolenie na widzenie, o które należy wnioskować u danego sędziego. Prosimy o kontakt telefoniczny pod wyżej wymienionym numerem w celu umówieniu widzenia dopiero po otrzymaniu takiego pozwolenia.

Widzenie długookresowe

W Zakładzie Karnym Bielefeld-Brackwede istnieje możliwość niestrzeżonego widzenia długookresowego. O termin takiego widzenia musi zawnioskować osoba osadzona, ponieważ w celu przyznania prawa do takiego widzenia, osadzony podlega szczególnym procedurom sprawdzającym jego kwalifikacje.

Kontakt za pośrednictwem komunikatora Skype

Zakład Karny Bielefeld-Brakwede oferuje więźniom oraz osobom znajdującym się w areszcie, które nie podlegają ograniczeniom pragraph 119 Abs. 1 StPO, możliwość przeprowadzenia rozmowy za pomocą komunikatora Skype. O dopuszczenie do rozmów przez komunikator Skype oraz o ich terminy musi wnioskować osadzony.

Numer konta bankowego

Dane bankoweNumer konta bankowego
Bank Postbank Hannover
Numer konta DE 54 2501 0030 0279 0333 02
BIC PBNKDEFF

Ważne:

Prosimy o dokładne wypełnianie formularza przelewu. Jako odbiorcę przelewu należy podać Justizvollzugsanstalt Bielefeld-Brackwede. W tytule przelewu prosimy o podanie imienia, nazwiska, daty urodzenia więźnia oraz jego numeru więziennego, jeżeli takowy posiada.